Kinh tế

Hợp tác chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, bền vững

SGGP
Bộ TN-MT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký kết 2 biên bản ghi nhớ hợp tác với IFC (tổ chức tài chính quốc tế thành viên của Ngân hàng Thế giới) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tài chính của khu vực kinh tế tư nhân đối với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, bền vững, phát thải carbon thấp. 

Theo đó, Bộ TN-MT sẽ làm việc cùng IFC nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực khí hậu. IFC tiếp tục hỗ trợ Bộ TN-MT xây dựng, thực hiện khung chính sách và pháp luật với trọng tâm ban đầu bao gồm các lĩnh vực mua sắm xanh, hệ thống phân loại xanh, quản lý chất thải, đặc biệt là tái chế nhựa và chất thải điện tử cũng như một số lĩnh vực khác.

Để thúc đẩy dòng vốn xanh và tăng cường vai trò của ngân hàng trong việc thực hiện các mục tiêu khí hậu của Việt Nam, 5 năm tới, IFC sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ chương trình quốc gia về tài chính bền vững do Ngân hàng Nhà nước chủ trì.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục