Môi trường

Hợp tác bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa ký kết quy chế hợp tác với Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN), Khu chế xuất (KCX) TPHCM (Hepza) để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giám sát, bảo vệ môi trường ở các KCN - KCX với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, bền vững.
Theo Hepza, trong quá trình triển khai xây dựng KCN, KCX, các đơn vị đã chấp hành tốt những quy định về xả thải và xử lý nguồn chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hiện đã có 100% KCN - KCX đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hầu hết các dự án đầu tư trong KCN - KCX  đã được Hepza kiểm tra và hướng dẫn thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đồng thời hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng về vận chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định. Đặc biệt, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được các đơn vị thực hiện nghiêm túc và giám sát đầy đủ các thông số quan trắc môi trường xung quanh theo quy định. Các KCN - KCX được thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn TPHCM đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Với sự quyết tâm của các cấp sở, ban, ngành thành phố như hiện nay sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc thu hút đầu tư vào các KCN - KCX. 

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, theo quy chế phối hợp được ký kết giữa hai bên, Sở Tài nguyên và Môi trường có vai trò tham mưu cho UBND TPHCM kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác quản lý môi trường trong các KCN - KCX; chủ trì kiểm tra cấp phép xả thải vào nguồn nước, cấp phép khai thác nước dưới đất đối với các doanh nghiệp; ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường trong KCN - KCX. Chịu trách nhiệm trong việc cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại, tiếp nhận báo cáo quản lý chất thải nguy hại của các doanh nghiệp theo quy định; phối hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư, kiểm tra đề án bảo vệ môi trường chi tiết trong các KCN - KCX. Đối với nội dung xử lý vi phạm và giải quyết phản ánh, khiếu nại về môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm  pháp luật về bảo vệ môi trường do Hepza chuyển đến và phúc đáp kết quả xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng Hepza, cũng cho biết, theo nội dung ký kết hợp tác với Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Hepza có trách nhiệm chủ trì công tác quản lý môi trường của doanh nghiệp trong các KCN - KCX và phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu; chủ trì việc tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, kiểm tra kết quả vận hành các công trình xử lý chất thải của các dự án đầu tư; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường TP; phối hợp kiểm tra cấp phép xả thải vào nguồn nước, cấp phép khai thác nước ngầm đối với các doanh nghiệp trong KCN - KCX. Đồng thời, Hepza cũng có nhiệm vụ tiếp nhận và chủ trì giải quyết phản ánh, khiếu nại về ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các KCN - KCX. Trong trường hợp có phản ánh, khiếu nại nhiều lần, Hepza sẽ tổng hợp hồ sơ chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường TP để giải quyết dứt điểm. 

Tin cùng chuyên mục