Kinh tế

Hợp lực để kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025

SGGP
Ngày 25-5, Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam châu Á (Vietnam Asia DX Summit) 2022 với chủ đề “Hợp lực chuyển đổi số để phát triển kinh tế số” đã khai mạc tại Hà Nội. 

 Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam châu Á. Ảnh: VGP

Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam châu Á. Ảnh: VGP

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế số mà Thủ tướng đã đặt ra, Việt Nam cần sự hợp lực từ các cấp chính trị và thành phần kinh tế. Tuy nhiên, các nguồn lực của chúng ta hiện không chỉ thiếu mà còn bị phân mảnh.

Do vậy, hợp lực giữa bộ, ngành, giữa địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp và các thành phần này với nhau sẽ tạo được những chương trình bài bản, có định hướng và hệ sinh thái số phù hợp, tối ưu cho các cơ quan, tổ chức Việt Nam.

Tại Việt Nam, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế số luôn nằm trong nhóm đầu của ASEAN về tốc độ phát triển. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, ước tính kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 163 tỷ USD, chiếm khoảng 8,2% GDP cả nước, trong đó cấu phần kinh tế số công nghệ thông tin và viễn thông đạt 126 tỷ USD, kinh tế số internet/nền tảng đạt 14 tỷ USD và kinh tế số ngành/lĩnh vực đạt khoảng 23 tỷ USD.

“Mục tiêu của Chính phủ là kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025, trong đó tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực phải đạt tối thiểu 10%. Đến năm 2030, con số tương ứng là 30% GDP và tỷ trọng trong từng lĩnh vực là 20%. Đây là mục tiêu thách thức, nhất là với những ngành truyền thống và cần sự quyết tâm vào cuộc của tất cả chúng ta”, Chủ tịch VINASA nhấn mạnh.

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục