Xã hội

Hơn 97% cán bộ, công chức TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

SGGP
UBND TPHCM vừa có báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (năm 2019).

Số lượng cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt rất cao

Số lượng cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt rất cao

 Theo đó, TPHCM có 119.802 cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại năm 2019. Kết quả, 116.815 trường hợp (hơn 97,51%) xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 38.373 người (hơn 32%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78.442 người (hơn 65%) hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số lượng hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với công chức) hoặc hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức) là hơn 2.680 người (2,24%) và 305 trường hợp (0,25%) không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo UBND TPHCM, chất lượng đánh giá, phân loại phản ánh chính xác tinh thần, nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức. Số lượng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt rất cao, trong khi số hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 2,49%. Đây là tiền đề tốt để TPHCM tiếp tục thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dù vậy, UBND TPHCM đề xuất Bộ Nội vụ nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ xem xét, hoàn thiện bộ tiêu chí về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức có tính định lượng, gắn với thang điểm cụ thể, có độ phân hóa cao nhằm nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại, giảm thiểu tình trạng hình thức, thiếu chính xác trong triển khai thực hiện. 

MAI HOA

Tin cùng chuyên mục