Kinh tế

Hơn 30.000 gói thầu thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

SGGP
Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, sau 3 năm triển khai đấu thầu qua mạng đã đạt được một số kết quả, từng bước khẳng định vai trò trong đảm bảo các tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hoạt động này đã góp phần trong việc phòng chống tham nhũng, đẩy lùi vi phạm, tiêu cực trong đấu thầu. 

Cụ thể, giai đoạn 2016-2018, có hơn 30.500 gói thầu đấu thầu qua mạng, với tổng giá gói thầu gần 61.880 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu hơn 57.250 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,44%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Quản lý đấu thầu, vẫn còn một số hạn chế khiến tỷ lệ đấu thầu qua mạng không đạt chỉ tiêu theo lộ trình quy định; tính cạnh tranh, hiệu quả kinh tế của đấu thầu qua mạng chưa được khai thác tối đa; tổng giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng chiếm tỷ trọng chưa cao; giá trị pháp lý của văn bản điện tử giao dịch trên hệ thống chưa được các bên liên quan nhận thức và công nhận đầy đủ…

 

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục