Ngân hàng - Chứng khoán

Hơn 200.000 tỷ đồng cho vay trên thị trường chứng khoán

SGGP
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết, dư nợ cho vay (chủ yếu là cho vay ký quỹ - margin) trên toàn thị trường chứng khoán tính đến cuối năm 2021 khoảng 193.000 tỷ đồng (tương đương 8,4 tỷ USD). 

Nếu tính cả cho vay 3 bên (vay kho) thì dư nợ cho vay trên thị trường chứng khoán lên tới hơn 200.000 tỷ đồng.

Theo đó, dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán cuối năm 2021 tăng khoảng 100.000 tỷ đồng so với năm trước. Một số công ty chứng khoán có dư nợ cho vay margin vào cuối năm 2021 cao như: SSI cho vay 23.698 tỷ đồng; Mirae Asset cho vay 17.282 tỷ đồng; TCBS cho vay 15.852 tỷ đồng; VNDirect cho vay 15.474 tỷ đồng; HSC cho vay 13.690 tỷ đồng…

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới tăng kỷ lục với hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng lượng tài khoản mở mới nhiều năm trước đó cộng lại.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục