Infographic / Longform

Hơn 18ha rừng tự nhiên ở Quảng Trị bị chặt phá trơ trụi

Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 1
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 2
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 3
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 4
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 5
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 6
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 7
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 8
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 9
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 10
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 11
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 12
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 13
Hơn 18ha rừng tự nhiên bị chặt phá trơ trụi ảnh 14

NGUYỄN HOÀNG -Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục