Xã hội

Hơn 1.633 tỷ đồng đóng góp an sinh xã hội ở An Giang

SGGP
Ngày 30-10, tỉnh An Giang tổ chức lễ vinh danh 160 tổ chức và 170 cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có những đóng góp về an sinh xã hội, giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, từ năm 2017-2020, nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh An Giang đã đóng góp cho lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội, với tổng kinh phí khoảng 1.633 tỷ đồng.

Các tổ chức, cá nhân cũng đã đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội số tiền 1.362 tỷ đồng nhằm chăm lo cho người nghèo như hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và hộ khó khăn; tặng quà tết, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương; đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ bếp ăn nhân đạo, xe cứu thương; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng: “Tỉnh luôn ghi nhận và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội. Những kết quả đạt được như trên đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”. 

NGỌC DÂN

Tin cùng chuyên mục