Y tế - Sức khỏe

Hơn 14 triệu lượt người khám bệnh tại cơ sở y tế của tôn giáo

SGGP
Chiều 16-9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy nguồn lực của các tôn giáo ở Việt Nam tham gia các hoạt động an sinh, xã hội góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, Đảng, Nhà nước có chủ trương xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Đến nay, tổng số chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia khám chữa bệnh là hơn 13.000 người; có 283 cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc y tế của tôn giáo.

Cả nước có hơn 14 triệu lượt người được khám, cấp thuốc hàng năm tại các phòng chẩn trị y học, y học cổ truyền của tôn giáo. Tổng giá trị các hoạt động của tôn giáo hỗ trợ, ủng hộ trong lĩnh vực y tế trong 5 năm qua đạt 6.890 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thể chế hóa thành các chính sách, pháp luật cụ thể còn chậm nên việc phát huy nguồn lực các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội còn bất cập. 

Các ý kiến tại hội thảo đều đề xuất phải thế chế hóa và có cơ chế hướng dẫn, điều chỉnh theo pháp luật để các tôn giáo thuận lợi tham gia vào các lĩnh vực có tiềm năng là y tế và giáo dục. Các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh do tôn giáo thành lập có thể tham gia các lĩnh vực này, bình đẳng với các loại hình tổ chức, doanh nghiệp dân sự khác. 

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục