Chính trị

Hơn 1.200 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII

SGGP
Ngày 23-6, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) tổ chức họp báo tuyên truyền về đại hội.

Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) tổ chức họp báo. Ảnh: HMC

Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) tổ chức họp báo. Ảnh: HMC

Tham dự có các đồng chí: Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đại hội; Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 25, 26-6 với chủ đề: Năng động - Đổi mới - Sáng tạo và dự kiến hơn 1.200 đại biểu, khách mời Trung ương, các địa phương và TPHCM tham dự. Trong đó, có 187 gương điển hình tiên tiến đại diện cho các giới đồng bào, các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. 

Theo đồng chí Từ Lương, đại hội lần này là dịp tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ VI đến nay; nhìn lại những phong trào thi đua yêu nước một cách cụ thể, sinh động và thực chất của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kết quả phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn TP. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Đặc biệt, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở từng ngành, từng lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Thông qua đại hội, tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các bài học kinh nghiệm về tổ chức, định hướng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhằm tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, công tác khen thưởng. 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Huỳnh cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, số công nhân, người lao động trực tiếp được tuyên dương đạt gần 40% trong tổng số điển hình tiên tiến, trong khi các kỳ đại hội trước chỉ hơn 20%. Điều này cho thấy, quan điểm của TP là luôn chú trọng, quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất. Ngoài ra, nét mới trong đại hội lần này chính là hướng đến các phong trào thi đua huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, các phong trào thi đua sáng tạo, hướng đến xây dựng TP thông minh. 

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục