Chính trị

Hôm nay 31-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư

SGGP
Hôm nay 31-1, Đại hội nghỉ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều 30-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều 30-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 30-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại hội trường, tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong buổi sáng, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Buổi chiều, Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu nhận phiếu bầu, ghi phiếu bầu; việc bỏ phiếu bầu bắt đầu lúc 17 giờ cùng ngày. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngay trong tối 30-1, sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết) đã được công bố. 

Cũng trong ngày 30-1, Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh chương trình làm việc của đại hội. Dự kiến, Đại hội bế mạc vào thứ hai, ngày 1-2; như vậy, chương trình Đại hội XIII của Đảng sẽ rút ngắn 1 ngày so với dự kiến (kế hoạch trước đó là ngày 2-2).

Tại hội trường, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hôm nay 31-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đồng chí Nguyễn Văn Nên và các đại biểu vào hội trường bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hôm nay 31-1, Đại hội nghỉ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu tham dự, tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trước đó, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. 

>> DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

TRẦN LƯU - PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục