Chính trị

Hôm nay 29-1, Đại hội XIII của Đảng làm công tác nhân sự cả ngày

SGGPO
Các đồng chí được quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược; đáp ứng các tiêu chuẩn đã ban hành. 

Hôm nay 29-1, trong ngày làm việc chính thức thứ 4, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục công tác nhân sự.

Tại phiên làm việc chiều 28-1, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Hôm nay 29-1, Đại hội XIII của Đảng làm công tác nhân sự cả ngày ảnh 1 Các đại biểu đoàn TPHCM trước giờ họp đoàn sáng 29-1. Ảnh: VIẾT CHUNG 
Theo Quy định số 214-QĐ/TW (ngày 2-1-2020) của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tiêu chuẩn chức danh các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn:
- Tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác;
- Có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện;
- Tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương;
- Có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách;
- Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ;
- Có khả năng làm việc độc lập;
- Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược;
- Có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước;
- Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Cũng theo Quy định số 214-QĐ/TW, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương phải là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực, triển vọng phát triển về tố chất lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Hôm nay 29-1, Đại hội XIII của Đảng làm công tác nhân sự cả ngày ảnh 2 Các đại biểu giao lưu trước phiên họp đoàn sáng 29-1 về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG 
Trao đổi với báo chí trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 (Số 11-KH/TW, ngày 6-11-2018) bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.
Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, các đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

TRẦN LƯU – PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục