Chính trị

Hội thi báo cáo viên giỏi khu vực 3 năm 2019

SGGP
Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dương khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi khu vực 3 năm 2019 với sự tham gia của 41 thí sinh đến từ các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Hội thi với các phần thi trình bày đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban tổ chức liên quan đến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác dân vận chính quyền; tình hình biển Đông; mạng xã hội; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các vấn đề liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo ông Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo: hiện nay, công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng có những thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức khi thông tin bùng nổ, đa dạng, nhất là mạng xã hội thông tin thiếu khách quan…

Từ đó, các thế lực thù địch đã lợi dụng xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Hội thi này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

XUÂN TRUNG

Tin cùng chuyên mục