Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển TPHCM"

SGGPO
Ngày 9-10, tại TPHCM, Học viện cán bộ TPHCM phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM tổ chức Hội thảo Khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển TPHCM”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thạc sĩ Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM cho biết, mục tiêu của hội thảo nhằm làm rõ những giá trị về lý luận và từ thực tế lịch sử của Cách mạng Việt Nam, tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, rút ra những kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Từ đó góp phần tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ cũng như hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; cũng như chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Hội thảo khoa học 'Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển TPHCM' ảnh 1 Các đại biểu nhấn mạnh tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh tính nhân văn, truyền thống gắn bó chặt chẽ với nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo PGS.TS Huỳnh Thị Gấm, Học viện Chính trị khu vực II, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin dân, biết dựa vào dân, tôn trọng và phát huy sức mạnh, trí tuệ của nhân dân. Người cũng yêu thương, quan tâm và lấy sự hài lòng, hạnh phúc của dân làm thước đo kết quả lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là tư tưởng được Đảng bộ TPHCM vận dụng trong xây dựng và phát triển TP nhiều năm qua.

Còn Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, vận dụng tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, TPHCM có nhiều chương trình, hoạt động hướng về nhân dân. Trong đó nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch đều hướng đến cho người dân một cuộc sống tốt hơn.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp để xây dựng TPHCM thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó, các chính sách cần ưu tiên đặt vấn đề sinh kế và thu nhập của người dân lên hàng đầu.

Hội thảo đã góp phần khẳng định sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM, cũng như việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái để bảo vệ những giá trị to lớn, trường tồn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam. 

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục