Chính trị

Hội thảo khoa học Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 2020)

SGGPO

Ngày 25-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo trung ương, Tỉnh ủy tình Lạng Sơn tổ chức họp báo về Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 2020).

Hội thảo khoa học Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950 - 2020)

Với chủ đề “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950- Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”, hội thảo nhằm khẳng định tầm vóc và ý nghĩa thắng lợi to lớn của Chiến thắng Biên giới 1950; chứng minh chủ trương đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, táo bạo, quyết đoán, kịp thời của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh; tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của quân và dân ta trong thực hiện chiến dịch.

Theo Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân đội Việt Nam, đại tá Nguyễn Văn Sáu, đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và sau gần 3 tháng triển khai, Ban Chỉ đạo hội thảo đã nhận được 89 bài tham luận.

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính là: Khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Biên giới 1950; quá trình chuẩn bị, thực hành tác chiến của quân và dân ta trong Chiến dịch Biên giới 1950; đánh giá tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950”; sự vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu, công bố trước đây, cuộc hội thảo khoa học lần này đã nghiên cứu, bổ sung với nhiều tư liệu, sự kiện mới trong bối cảnh nhận thức mới.

Theo ban tổ chức, nhiều hoạt động tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và nhân dân đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng sẽ được tổ chức trong dịp này. Đây cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc đồng thời giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức, lòng tự hào, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 2-10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn. Lễ kỷ niệm 70 Chiến dịch Biên giới Thu- Đông tổ chức tại Cao Bằng ngày 1-10.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục