Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Bác Hồ tại Bến Tre

SGGPO

Hội thảo lần này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Ngày 19-5, tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh – góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “Là đạo đức, là văn minh”.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre khẳng định: Bác Hồ đã dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chiến đấu cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người để lại cho đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ toàn thế giới một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh.

Thực tiễn của cách mạng Việt Nam 90 năm qua do Đảng ta lãnh đạo là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử mà dân tộc ta, đất nước ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung phân tích, luận giải sâu sắc từng vấn đề và thể hiện phương pháp tiếp cận đa chiều; với quan điểm hệ thống, toàn diện, lịch sử cụ thể, thực tiễn có ý nghĩa tư tưởng và chính trị cao, có hàm lượng khoa học sâu sắc, phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra.

Trong đó, những luận điểm quan trọng nhất gồm: Dấu ấn thế kỷ và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “Là đạo đức, là văn minh”; Giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và nhân rộng gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thảo lần này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người.

TÍN HUY

Tin cùng chuyên mục