Việt Nam và Thế giới

Hội nghị vì một “Việt Nam toàn cầu”

SGGP
Ngày 4 và 5-11, tại thủ đô Paris, Pháp sẽ diễn ra Hội nghị One Global Việt Nam do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, những giải pháp mang tính chiến lược và hành động cụ thể để đồng hành với sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của Việt Nam trong tương lai. 

Ngoài các diễn giả chính, hội nghị có sự tham gia của 100 chuyên gia, trí thức Việt Nam và quốc tế tiêu biểu hàng đầu trên thế giới trong nhiều lĩnh vực chiến lược. 

AVSE Global có trụ sở tại Paris. Đây là tổ chức tiên phong trong tư vấn chiến lược, đào tạo quản lý cấp cao và tổ chức diễn đàn chuyên môn mang lại hiệu quả sáng tạo đột phá về phát triển bền vững cho Việt Nam.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục