Chính trị

Hội nghị Trung ương 5 thảo luận về đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn

SGGP
Ngày 5-5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc ngày thứ 2. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị, điều hành thảo luận. 

Buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục