Chính trị

Hội nghị Trung ương 5 thảo luận phát triển kinh tế tập thể

SGGP
Ngày 6-5, Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc ngày thứ 3.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị, điều hành thảo luận.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục