Việt Nam và Thế giới

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ra tuyên bố chung

SGGP
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 16 (ADMM-16) với chủ đề “Đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa” tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào ngày 22-6 đã ra tuyên bố chung.

Theo TTXVN, Tuyên bố chung của ADMM-16 tái khẳng định việc tuân thủ các nguyên tắc, mục tiêu cơ bản được nêu trong Hiến chương ASEAN cùng Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), nhằm tăng cường vai trò trung tâm, sự đoàn kết của ASEAN cũng như duy trì trật tự khu vực dựa trên các luật lệ phù hợp với luật pháp quốc tế vì lợi ích của người dân.

Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế; đồng thời nêu rõ cần thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hoan nghênh các sáng kiến xây dựng lòng tin và các hoạt động trong khuôn khổ khác của DOC nhằm tăng cường thông tin liên lạc và sự tin cậy lẫn nhau.

Phát biểu tại ADMM-16, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam ủng hộ Campuchia hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN và ủng hộ Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức thành công Hội nghị ADMM, ADMM+ và các hoạt động có liên quan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh việc tổ chức thành công Hội nghị ADMM thể hiện sự đoàn kết và thống nhất trong ASEAN.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục