Giáo dục

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải quốc tế được thưởng cao nhất là 55 triệu đồng

SGGPO
Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế được thưởng theo mức: Huy chương Vàng hoặc giải nhất là 55 triệu đồng; huy chương Bạc hoặc giải nhì là 35 triệu đồng; huy chương Đồng hoặc giải ba là 25 triệu đồng; khuyến khích là 10 triệu đồng.

4 thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2020 đều đoạt giải

4 thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2020 đều đoạt giải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Theo đó, đối tượng khen thưởng là: học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tổ chức hoặc cử tham gia.

Về tiêu chuẩn khen thưởng

Nghị định nêu rõ, tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích: Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích: Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

Học sinh, sinh viên, học viên được tặng Huân chương Lao động hạng ba khi đạt một trong các thành tích: Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề thế giới hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

Nghị định cũng quy định các trường hợp học sinh, sinh viên, học viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về mức tiền thưởng

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế được thưởng theo mức: Huy chương Vàng hoặc giải nhất là 55 triệu đồng; huy chương Bạc hoặc giải nhì là 35 triệu đồng; huy chương Đồng hoặc giải ba là 25 triệu đồng; khuyến khích là 10 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức: Huy chương Vàng là 35 triệu đồng; huy chương Bạc là 25 triệu đồng; huy chương Đồng là 10 triệu đồng; khuyến khích là 8 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức: Huy chương Vàng là 25 triệu đồng; huy chương Bạc là 10 triệu đồng; huy chương Đồng là 8 triệu đồng; khuyến khích là 5 triệu đồng.

Với các kỳ thi quốc gia, thưởng học sinh, sinh viên, học viên theo mức: Giải Nhất là 4 triệu đồng; giải Nhì là 2 triệu đồng; giải Ba là 1 triệu đồng.

Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi thì được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân.

Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định ở trên.

Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi được hưởng 2 lần mức thưởng quy định ở trên.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục