Bút Sài Gòn

Học điều bình thường

SGGP
 
- Chủ biên của sách giáo khoa lịch sử phổ thông mới vừa khẳng định là sẽ có nhiều nội dung mới so với sách hiện hành. Có nhiều khoảng trống về các diễn biến lịch sử không được đề cập trước đây, nay sẽ đưa vào chương trình phổ thông. Chẳng hạn các nội dung về chủ quyền biển đảo, chiến tranh biên giới phía Bắc, cải cách ruộng đất, tôn giáo...

- Ồ, toàn những “vùng cấm bay” lâu nay không được nhắc trong sách phổ thông. Nhưng tại sao lại có sự thay đổi?

- Người chủ biên cho biết rằng, quan điểm mới khi làm sách giáo khoa lịch sử là “không có gì không thể nói và không được nói”. Các vấn đề từng được coi là nhạy cảm giờ sẽ không né tránh, miễn sao được trình bày trong sách phù hợp với nhận thức, tâm lý lứa tuổi học sinh. 

- Tóm lại là tôn trọng sự thật lịch sử, tường thuật lại những thứ có thật thôi chớ có gì ghê gớm đâu. Chuyện này hay đó. Bởi nếu không mô tả sự thật lịch sử khách quan, sẽ thành chuyện “Dân ta không biết sử ta/Lúc nào bí quá thì tra Google”!

- Thôi cũng mừng. Tụi nhỏ được học hành rành mạch, cái nào ra cái đó, sẽ có thêm tinh thần nhân văn, tiến bộ cho cuộc đời còn dài phía trước. Người làm sách cũng đã cởi bỏ được những sợ hãi, cản ngại không đáng có. Mà rốt cuộc như vậy, là làm điều nên làm, học trò cũng được học hỏi điều bình thường của sự thật. 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục