Thế giới

Học bổng khoa học và công nghệ ASEAN

SGGP
Ngày 8-10, Quỹ ASEAN phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) khai mạc hội thảo trực tuyến giới thiệu Học bổng khoa học và công nghệ ASEAN năm 2019-2020.

Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học khu vực Đông Nam Á áp dụng các kiến thức và kỹ năng phân tích của mình trong việc giải quyết các thách thức chính sách công.

Trong 2 ngày hội thảo, 17 nghiên cứu sinh đến từ 9 quốc gia ASEAN sẽ lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu tập trung vào ba vấn đề chính gồm: kinh tế kỹ thuật số, các công ty khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Ngoài ra, các nghiên cứu sinh sẽ cùng nhau thảo luận về cách thức phát huy mạng lưới cựu nghiên cứu sinh hiện có, để hoạch định các chính sách hiệu quả dựa vào khoa học.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục