Xã hội

Hoạt động kiểm tra công vụ không phải “bới lá tìm sâu“

SGGPO
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, kiểm tra công vụ không phải “bới lá tìm sâu”, không phải phát hiện để xử lý mà giúp các bộ, ngành, địa phương khắc phục hạn chế, giúp các cơ quan Trung ương xem xét, hoàn thiện thể chế, do đó, các vi phạm năm sau ít hơn năm trước, không tái phạm các vấn đề đã phát hiện.
Sáng ngày 3-4, tại Hà Nội, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.
Theo ông Lê Vĩnh Tân, ngày 2-4-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 364/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ, gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ, trong đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Tổ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là Tổ phó. 
Sau 3 năm hoạt động, Tổ công tác đã tổ chức các cuộc kiểm tra thường xuyên, mặc dù chưa kiểm tra được hết tất cả các bộ, ngành, địa phương nhưng qua công tác kiểm tra đã có những chuyển biến rõ nét trong hoạt động công vụ, được chính quyền các cấp và xã hội đánh giá cao. Các thành viên Tổ công tác đã nỗ lực, sắp xếp công việc để tham gia các cuộc kiểm tra.
Bên cạnh việc kiểm tra hoạt động công vụ, Tổ công tác cũng đã kết hợp với thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền và đã giải quyết nhiều vấn đề liên quan, tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương; xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động công vụ.
Hoạt động kiểm tra công vụ không phải 'bới lá tìm sâu' ảnh 1 Quang cảnh hội nghị
Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, kể từ khi được thành lập, Tổ công tác đã thực hiện 44 cuộc kiểm tra tại 14 bộ, ngành, 30 địa phương và yêu cầu các đơn vị còn lại gửi báo cáo về Tổ công tác.
Qua các cuộc kiểm tra, Tổ công tác đã đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; về sử dụng biên chế và tinh giản biên chế; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về bổ nhiệm (bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức), về số lượng cấp phó, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; về giải quyết khiếu nại tố cáo và việc tiếp công dân của người đứng đầu và có biện pháp nhằm nâng cao việc chấp hành hành các quy định của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.
Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cần phải có kế hoạch kiểm tra sớm để các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung.
Yêu cầu báo cáo phải nghiêm túc, đầy đủ nội dung; công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; cần kiểm tra các vấn đề xã hội quan tâm, trong quá trình kiểm tra, nếu có vấn đề, vụ việc phức tạp phải chuyển cơ quan thanh tra xử lý theo thẩm quyền.
Đặc biệt, cần phải có hậu kiểm tra, giám sát sau khi kiểm tra và tăng cường hơn nữa công tác thông tin, truyền thông để các cấp chính quyền và nhân dân hiểu được các nội dung Tổ công tác thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Các đại biểu cũng đề nghị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trên cơ sở các nội dung kiểm tra, mục đích là để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng theo quy định pháp luật.
Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa Tổ công tác với Vụ trưởng/Trưởng ban Tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương, Giám đốc Sở Nội vụ các địa phương để nắm bắt được những vấn đề vướng mắc, khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động công vụ để các bộ, ngành, địa phương kịp thời xử lý.
Trong khi đó, ông Lê Vĩnh Tân cho rằng, kiểm tra công vụ không phải “bới lá tìm sâu”, không phải phát hiện để xử lý mà giúp các bộ, ngành, địa phương khắc phục hạn chế, giúp các cơ quan Trung ương xem xét, hoàn thiện thể chế, do đó, các vi phạm năm sau ít hơn năm trước, không tái phạm các vấn đề đã phát hiện. Đồng thời, qua kiểm tra cũng đã phát hiện nhiều bộ, ngành, địa phương có nhiều sáng tạo trong hoạt động công vụ.
Sau 3 năm thực hiện kiểm tra hoạt động công vụ, ông Lê Vĩnh Tân đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm, trong đó đề cập nơi nào lãnh đạo quan tâm thường xuyên, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thì nơi đó ít xảy ra sai phạm; nơi nào phối hợp tốt giữa Trung ương và địa phương thì công việc không bị ách tắc, chậm trễ; nơi nào đã được phát hiện sai phạm nếu biết khắc phục, sửa chữa thì không tái phạm và không lợi dụng khoảng trống chính sách pháp luật để trục lợi... 
Để hoạt động kiểm tra công vụ đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, ông Lê Vĩnh Tân đề nghị tập trung một số nội dung như: Tổ công tác phải bám sát nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; đặc biệt việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác kiểm tra phải có mục tiêu, nội dung kiểm tra hàng năm cho phù hợp với đặc thù từng bộ, ngành, địa phương; tập trung kiểm tra các nghị định của Chính phủ mới ban hành; nghiên cứu đổi, mới công tác kiểm tra, hình thức kiểm tra và báo cáo công tác kiểm tra, có thể kiểm tra trực tiếp, có thể phối hợp với công tác thanh tra hoặc kiểm tra bằng hình thức trực tuyến...

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục