Khoa học công nghệ

Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá mô hình vườn ươm khởi nghiệp

SGGP
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN (SIHUB) thuộc Sở KH-CN TPHCH vừa hoàn thiện bộ tiêu chí chuẩn quốc tế, phục vụ xây dựng cũng như hỗ trợ các vườn ươm khởi nghiệp. 

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu 8 phương pháp đánh giá của các nước và tổ chức quốc tế, xác định được 86 tiêu chí để tham khảo, từ đó xây dựng Bộ tiêu chuẩn các chỉ số đánh giá vườn ươm theo chuẩn quốc tế với 26 tiêu chí ở 4 nhóm: hạ tầng cơ sở, hoạt động và dịch vụ, quản lý vận hành, hiệu quả đầu ra.

Bộ tiêu chí được chuẩn hóa các thang điểm và phương pháp tiến hành, tạo thuận lợi cho hoạt động chấm điểm và đánh giá, dễ dàng áp dụng trong quá trình quản lý việc vận hành vườn ươm và là công cụ để các cơ sở ươm tạo hiện nay ứng dụng. Bộ tiêu chuẩn vừa được hoàn thiện này chính là công cụ hỗ trợ cho Sở KH-CN TPHCM tổ chức đánh giá nhanh toàn bộ các vườn ươm hiện nay.

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục