An toàn - Tiết kiệm điện

Hoàn thành toàn bộ đường dây 500 kV mạch 3

Ngày 17-8, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Bình cho biết, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện mang tải Đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch lúc 6 giờ 6 phút sáng. 

Sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Khi đóng điện mang tải, toàn bộ dự án đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi – Pleiku 2 được đánh giá hoàn thành.

Ngay sau khi đóng điện, mỗi mạch đường dây mang tải 110 MW. Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 31-7-2022, đoạn tuyến đã được đóng điện kỹ thuật để thông tuyến toàn bộ đường dây 500kV mạch 3. Sau khi đóng điện thông tuyến, dự án được tách ra nhằm hoàn chỉnh tất cả các yêu cầu kỹ thuật để đóng điện mang tải.

Dự án đường dây 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch là thuộc cụm Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku2) do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, được khởi công tháng 12-2018, quy mô xây dựng đường dây 500kV mạch kép từ Vũng Áng tới Pleiku 2 dài gần 742km. Trong đó, đoạn tuyến từ TBA 500kV Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Sân phân phối 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình) dài hơn 32km.

Hoàn thành toàn bộ đường dây 500 kV mạch 3 ảnh 1 Đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng đi Quảng Trạch

Dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2 có tổng mức đầu tư 11.949 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần: đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2.

Xây dựng mới gần 742km đường dây 500kV mạch kép đi qua 9 tỉnh, thành phố. Đã xây dựng mới 8 ngăn lộ 500kV tại sân phân phối Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Mở rộng một số ngăn lộ 500 kV tại các trạm biến áp 500kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2. Xây dựng mới 3 trạm lặp quang và 3 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục