Giao thông - Đô thị

Hoàn thành sửa đổi các quy định về quản lý chất thải rắn vào tháng 6

SGGP
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 849 ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3-2-2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Hoàn thành sửa đổi các quy định về quản lý chất thải rắn vào tháng 6

Theo kế hoạch này, Bộ TN-MT sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ, trong đó có việc rà soát, trình ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nhà nước về chất thải rắn; hoàn thành vào tháng 6-2019. Bên cạnh đó, bộ cũng sẽ rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng công tác quản lý chất thải rắn hiện nay và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý.

Tổng cục Môi trường được giao kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải có công nghệ phù hợp, những điểm nóng về môi trường; sở TN-MT các tỉnh thành rà soát, đánh giá các cơ sở còn lại trên địa bàn. Việc triển khai kiểm tra, đánh giá bắt đầu trong tháng 4-2019 và trước ngày 30-5, các đoàn công tác gửi báo cáo kết quả về Tổng cục Môi trường để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ TN-MT.

Sau khi có báo cáo của các địa phương và kết quả điều tra, khảo sát, sẽ tổ chức hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đáng lưu ý, tháng 6 tới đây, dự kiến hội nghị toàn quốc về chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sẽ được tổ chức. Kết quả hội nghị là cơ sở để Bộ TN-MT xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn.

Căn cứ vào kết quả của các nhiệm vụ nêu trên, Bộ TN-MT sẽ xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Bộ TN-MT cũng đã có kế hoạch xây dựng Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam và Đề án về truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải rắn.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục