Giáo dục

Hoàn thành đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

SGGP
Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Triết học, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Xã hội học.

PGS-TS Mai Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh nêu những điểm mạnh của 4 chương trình đào tạo tại Học viện, tiêu biểu như mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, cơ bản phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường, được thể hiện cụ thể thông qua chuẩn đầu ra; nội dung và cấu trúc của chương trình đào tạo được thiết kế cơ bản phù hợp; các hoạt động dạy và học đa dạng; các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với mục tiêu đào tạo; các chính sách và tiêu chí tuyển chọn người học được xác định cụ thể; người học được tư vấn, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cơ bản cho học tập, rèn luyện; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của chương trình đào tạo có việc làm cao.

PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, biểu dương sự nỗ lực nâng cao uy tín, chất lượng giáo dục của Học viện trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Học viện cần tiếp tục đổi mới giáo dục theo hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, kiểm tra và đánh giá để mang lại lợi ích tốt nhất cho người học.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục