Giáo dục

Hỗ trợ tài chính cho Đại học Quốc gia TPHCM

SGGP
Trong Dự án Phát triển đại học (ĐH) Việt Nam, ĐH Quốc gia TPHCM là một trong 3 tiểu dự án (sau đây gọi tắt là Dự án), đang trong quá trình chuẩn bị để tiếp nhận hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thế giới (WB). 

Mục tiêu của Dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trọng điểm và cấp bách, tạo nền tảng để cải thiện chất lượng dạy và học; xây dựng năng lực quản lý để mở rộng quy mô đào tạo, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học. Dự án hướng đến phát triển ĐH Quốc gia TPHCM thành một khu đô thị đại học bền vững, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Tổng kinh phí đầu tư Dự án là 118,1 triệu USD, trong đó WB hỗ trợ 98 triệu USD và phần còn lại là vốn đối ứng của ĐH Quốc gia TPHCM. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án tập trung vào việc xây dựng các công trình mới trên khu đất 7ha đã được giải phóng mặt bằng từ năm 2012. Nguồn tài trợ của WB chỉ phục vụ cho các hoạt động thi công trên diện tích đất đã được thu hồi này.

Trọng điểm của Dự án là phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, gồm xây dựng Trung tâm Nghiên cứu chính sách, Trung tâm Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, Khu nhà điều hành Khoa Y, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu (RIC); phát triển 3 tuyến đường chính trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM; nâng cấp phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu cho các Trường ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn...

HÙNG THANH

Tin cùng chuyên mục