Môi trường

Hỗ trợ tài chính các dự án bảo vệ môi trường

SGGP
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa tổ chức hội nghị “Hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường năm 2019”. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2002. 

Trải qua hơn 17 năm hoạt động, quỹ đã thực hiện hỗ trợ tài chính cho hàng trăm dự án đầu tư bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc, với số tiền hơn 2.600 tỷ đồng. 

Với mong muốn tiếp tục mang đến sự hỗ trợ tốt nhất về tài chính cho các đơn vị có dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi năm 2019 đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong các lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên; các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung; các đơn vị xử lý chất thải nguy hại, đồng xử lý chất thải nguy hại; các đơn vị xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu vực công cộng; đơn vị sản xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.

Lãi suất vay là 2,6% - 3,6%/năm, cố định trong suốt thời gian vay (cụ thể theo từng lĩnh vực cho vay). Số tiền cho vay tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án. Hiện tại, mức cho vay không quá 36,6 tỷ đồng đối với một dự án và không quá 73,2 tỷ đồng đối với một chủ đầu tư. Thời gian vay tối đa 10 năm.

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục