Nông nghiệp

Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

SGGP
Theo Trung tâm Khuyến nông TPHCM, hiện nay, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt chiếm khoảng 14%, chăn nuôi 6,5%, thủy sản khoảng 1,3% tôm và 18% cá cảnh nuôi hồ, so với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của toàn thành phố. 

Để có quy trình kỹ thuật mang tính công nghệ cao về giống, canh tác, công nghệ sau thu hoạch, tiến bộ kỹ thuật chuyển giao cho nông dân, Trung tâm Khuyến nông TPHCM đang phối hợp với các doanh nghiệp triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao nhằm kiểm tra tính chính xác, khẳng định khả năng phù hợp với điều kiện sản xuất.

Tuy nhiên, mô hình công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công nghệ chủ yếu từ nước ngoài; việc triển khai thực hiện xây dựng nhà sơ chế… trên đất nông nghiệp còn khó khăn; nông dân thành phố có điều kiện sản xuất với quy mô nhỏ, thiếu vốn đầu tư, khả năng tiếp nhận ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. 

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục