Môi trường

Hỗ trợ miền Trung phát triển nông nghiệp

SGGP
Theo Trung tâm Nghiên cứu nông lâm quốc tế (ICRAF), dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris tại tỉnh Hà Tĩnh được tài trợ bởi Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Liên bang Đức đã đạt được những kết quả nhất định. 

Dự án được triển khai từ năm 2020 đến tháng 6-2022 với hơn 3.560 hộ, tương đương 14.000 người tham gia. Trong dự án, có 5 mô hình nông lâm kết hợp được triển khai là: phát triển hệ sinh thái vườn đồi tổng hợp, nuôi ong dựa vào hệ sinh thái vườn rừng và rừng trồng, trồng hành tăm thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng hữu cơ, nuôi tôm càng xanh luân canh cá nước ngọt kết hợp phát triển hệ sinh thái vườn hồ và trồng cỏ chịu hạn phục vụ chăn nuôi. 

TS Nguyễn Quang Tân, Điều phối viên quốc gia của ICRAF, cho biết, dự án triển khai thành công ở Hà Tĩnh sẽ được kế thừa và nhân rộng sang tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung khác. Tổng ngân sách huy động là hơn 20 tỷ đồng. Thời gian triển khai các dự án từ năm 2022-2025. 

AN BÌNH

Tin cùng chuyên mục