Ngân hàng - Chứng khoán

Hỗ trợ lãi vay cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

SGGP
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị quyết với nhiều chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Theo đó, Chính phủ đưa ra nhiều nhóm giải pháp chính như: Tiếp tục chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất (tối đa 5%/năm) với khoản vay trung và dài hạn của DN thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Bảo đảm quy mô thị trường nội địa thông qua các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ưu tiên phát triển trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng thị trường ngoài nước trên cơ sở tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục