Xã hội

Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ

SGGP
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 
Về chính sách đầu tư, nghị định nêu rõ ngân sách trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng (cầu cảng; kè bờ, kè chắn sóng, chắn cát; nạo vét luồng ra vào cảng…) và đầu tư xây dựng 5 trung tâm nghề cá lớn (cảng cá động lực).
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên.
Cụ thể, hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu; 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu (không bao gồm trang thiết bị đánh bắt hải sản, ngư lưới cụ).

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục