Giao thông - Đô thị

Hỗ trợ kinh phí cho hộ khó khăn khi nâng đường

SGGP
Ngày 17-6, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, liên quan về việc hỗ trợ những hộ sở hữu nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường giao thông có cao độ chênh lệch so với cao độ hiện trạng của nhà ở trên địa bàn TP, UBND TP chấp thuận không ban hành chính sách hỗ trợ chung trên toàn thành phố.

Theo đó, giao UBND các quận, huyện tự cân đối và vận động kinh phí để hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo để cải tạo sửa chữa nhà đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Đối với các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới, giao UBND các quận, huyện phối hợp các chủ đầu tư các dự án nâng cấp đường giao thông cùng thực hiện đánh giá tác động, ảnh hưởng của dự án; tiến hành khảo sát, ước tính mức độ ảnh hưởng, số liệu các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo để lập khái toán kinh phí hỗ trợ, trình phê duyệt cùng với dự án theo từng trường hợp cụ thể. 

Hiện nay, Sở Xây dựng nhận được báo cáo của 14 đơn vị gồm UBND quận 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, huyện Củ Chi, Hóc Môn (các quận huyện còn lại không có văn bản phản hồi xem như không có nhu cầu hỗ trợ đối với những trường hợp bị ảnh hưởng bởi các dự án nâng cấp đường giao thông).

Qua số liệu cho thấy, đa số các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án nâng cấp đường đã tự sửa chữa, cải tạo phù hợp với hiện trạng thực tế. Chỉ còn một số ít hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo chưa có điều kiện cải tạo sửa chữa nhà (khoảng 133 trường hợp với tổng số tiền dự kiến hỗ trợ là khoảng 4,6 tỷ đồng).

Do vậy, Sở Xây dựng thống nhất với ý kiến của các quận huyện không ban hành chính sách hỗ trợ chung trên địa bàn thành phố.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục