Kinh tế

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu

SGGP
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện nay, chỉ có khoảng 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; trong khi tỷ lệ này ở các nước trong khu vực ASEAN là 46%. 

Đã vậy, doanh nghiệp Việt Nam chỉ tham gia ở các khâu đơn giản như gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp trong chuỗi giá trị và thiếu bền vững. Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương của Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ thực hiện chương trình tạo thuận lợi thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chương trình tạo thuận lợi thương mại được mong muốn tác động lớn đến dòng thương mại, giảm chi phí thương mại, thực hiện ở cả cấp trung ương và địa phương với việc đơn giản hóa chính sách về thương mại xuyên suốt giữa các cơ quan liên quan, hài hòa chính sách thương mại giữa trung ương và địa phương, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế để thực hiện thuận lợi các hiệp định thương mại.

Dự án tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu hướng đến tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài, để doanh nghiệp Việt có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Những thay đổi này bao gồm sự gia tăng về số lượng và chất lượng hoạt động kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam với các chuỗi cung ứng toàn cầu.

MINH HẢI

Tin cùng chuyên mục