Giáo dục hội nhập

Hỗ trợ đào tạo nhân lực, tư vấn phát triển kinh tế các địa phương

SGGP
ĐH Quốc gia TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng vừa ký kết hợp tác về đào tạo nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, từ nay đến năm 2026, UBND tỉnh Tây Ninh và ĐH Quốc gia TPHCM sẽ phối hợp thực hiện 4 nội dung hợp tác: hoạt động bồi dưỡng, đào tạo nhân lực; chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan chuyển đổi số, nông thôn thông minh, phát triển du lịch; tư vấn góp ý phản biện chính sách kinh tế - xã hội và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội cho Tây Ninh theo đặt hàng của tỉnh. Trong đó, tỉnh Tây Ninh ưu tiên đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực y tế và giáo dục. 

Từ nay đến năm 2025, ĐH Quốc gia TPHCM và UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ hợp tác các nội dung liên quan triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Cụ thể, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ tham gia tư vấn, nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp ý xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác của tỉnh Lâm Đồng.

Về nguồn nhân lực, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đặt hàng ĐH Quốc gia TPHCM đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kinh tế, luật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng mềm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xúc tiến đầu tư...

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục