Chính trị

Hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số phát triển bền vững

SGGP
Ngày 19-7, quận Bình Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Lãnh đạo quận Bình Thạnh thăm hỏi tặng quà đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tại địa bàn

Lãnh đạo quận Bình Thạnh thăm hỏi tặng quà đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tại địa bàn

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quận đã chăm lo vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, miễn giảm học phí cho 322 học sinh; trao nhiều phương tiện sinh kế; đào tạo nghề cho 24 hộ khó khăn. Đảng bộ quận Bình Thạnh có 51 đảng viên là người dân tộc thiểu số. 

* Trước đó, quận 6 đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II với sự tham dự 140 đại biểu. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong hệ thống chính trị quận 6 đã triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đến nay, số hộ nghèo theo tiêu chí mới là đồng bào các dân tộc thiểu số chỉ còn 95 hộ; tỷ lệ hộ đồng bào các dân tộc thiểu số được chăm lo các chính sách về nhà ở, bảo hiểm y tế, hỗ trợ vốn làm ăn đã tăng lên. 

* Tại quận 10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II có sự tham dự của 140 đại biểu. Ủy ban MTTQ và các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội của quận đã đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của những người uy tín, tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân đồng bào dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quận luôn tạo điều kiện để các đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy và giữ gìn văn hóa đặc thù dân tộc, kịp thời giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp là người dân tộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

THÁI PHƯƠNG - HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục