Khoa học công nghệ

Hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

SGGP
Bộ KH-CN và Bộ NN-PTNT vừa ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, 2 bộ sẽ phối hợp xây dựng cụm nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia, một số chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp bộ, tập trung cho một số ngành hàng, sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số. 

Với chương trình phối hợp 2016-2020, 2 bộ đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH-CN… Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà khoa học, các địa phương, doanh nghiệp, các ứng dụng KH-CN đã đổi mới và đóng góp hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nâng cao giá trị chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Thông qua chương trình hợp tác, đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với hệ thống nhà màng, nhà kính, nhà lưới kết hợp công nghệ số để điều khiển tự động hoặc bán tự động, ứng dụng BigData, IoT, AI… 

Theo Bộ NN-PTNT, giá trị tạo ra từ ứng dụng KH-CN đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngành nông nghiệp. Năm 2020, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng 2,75% so với năm 2019, GDP toàn ngành tăng 2,68%.

TẤN BA

Tin cùng chuyên mục