Phát triển bền vững

HFIC đóng thuế hơn 1.650 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

SGGP
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) lần thứ 9 mới đây.

HFIC đóng thuế hơn 1.650 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HFIC Nguyễn Minh Trí, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của hệ thống HFIC và hai thành viên 100% vốn HFIC đạt kết quả khả quan và tăng trưởng ổn định.
Doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 3.738 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch năm 2017 và bằng 102% cùng kỳ năm 2016); tổng lợi nhuận trước thuế đạt 753 tỷ đồng (đạt 56% kế hoạch năm 2017); nộp thuế và ngân sách Nhà nước đạt 1.655 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch năm 2017). 
Cùng với chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo chương trình công tác năm, đã đề ra, Đảng bộ HFIC đã tập trung triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng với công tác phát triển Đảng, Đảng bộ HFIC đã kết nạp được 19 đảng viên mới. 

NAM LONG

Tin cùng chuyên mục