Bút Sài Gòn

Hết kiếm cơm

SGGP
- Số liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết xứ mình hiện có 1,3 triệu doanh nghiệp đăng ký thành lập, nhưng chỉ 55% là có hoạt động. Tức là có tới gần một nửa doanh nghiệp lập ra chỉ để… cho vui?

- Không vui đâu. Một phần đáng kể được đăng ký thành lập nhằm phục vụ cho mục đích mua bán hóa đơn. Doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh gì cả, mà vẫn cứ xuất hóa đơn khống ào ào cho người khác. Tiền thu được từ chuyện này bự lắm, nên chuyện lập doanh nghiệp “ma” vẫn cứ lậm.

- Vậy cơ quan chức năng ở đâu? Rồi ngành thuế nữa, không lẽ mần chức năng nghĩa là quờ quạng không thấy đường?

- Có một thực tế là doanh nghiệp “ma” thì cứ sống tốt, còn nhiều doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng lại ngắc ngoải. Lý do khiến họ khổ ải là vì phải “tiếp khách” nhiều quá. Chủ doanh nghiệp đàng hoàng mếu rằng cái nạn làm khó đó là quá sức chịu đựng của họ. Nhưng ai mếu thì mếu, ai hành cứ hành. Riết rồi những khoản chi dưới gầm bàn trở thành gánh nặng sụm lưng.

- Vậy chuyện phải làm là tiệt nọc các doanh nghiệp lập ra mà không hoạt động, để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Nếu không thế, thì lấy đâu ra sức cạnh tranh cho nền kinh tế.

- Muốn thì sẽ làm được thôi. Nhưng có vẻ nhiều ông chức năng không khoái tạo dựng môi trường làm ăn rành mạch, bởi nếu minh bạch thì họ hết chỗ kiếm cơm!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục