Thế giới

Hệ thống ngăn lũ di động Venice

SGGP
Lần đầu tiên, một hệ thống gồm 78 cửa đập di động đã được thử nghiệm ở Venice, sau nhiều năm bị trì hoãn.

Hệ thống ngăn lũ di động Venice

Hệ thống đập 1,5km ra đời sau khi Venice bị trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ hồi tháng 11-2019. 

Dự án mang tên Mose bắt đầu vào năm 2003, mặc dù được thiết kế vào những năm 1980, đội vốn 3 lần so với ngân sách ban đầu và dẫn đến việc bắt giữ hàng chục quan chức tham nhũng.

MAI NGÂN

Tin cùng chuyên mục