Chính trị

HĐND quận 9 tán thành chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức ​

SGGPO
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận 9 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp quận 2, 9, Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Một góc TP Thủ Đức tương lai. Ảnh: CAO THĂNG

Một góc TP Thủ Đức tương lai. Ảnh: CAO THĂNG

Tại kỳ họp, Thường trực UBND quận 9 đã trình bày tờ trình về việc tán thành chủ trương sắp xếp quận 2, 9, Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức. Theo đó, quận 9 đã phát ra và thu vào 46.123 phiếu (theo hộ gia đình) với 142.090 cử tri. Trong đó, với đề án sắp xếp quận 2, 9, Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới, có 138.231 cử tri đồng ý (đạt tỷ lệ 97,28%) và 3.253 cử tri không đồng ý (tỷ lệ 2,29%). Đối với ý kiến đơn vị hành chính mới lấy tên là Thành phố Thủ Đức, có 136.516 cử tri đồng ý (đạt tỷ lệ 96,08%) và 4.534 cử tri không đồng ý (đạt tỷ lệ 2,29%).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận 9 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp quận 2, 9 Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Bên cạnh đó, kỳ họp còn xem xét và quyết định một số nội dung công tác nhân sự của HĐND và UBND quận 9.
HĐND quận 9 tán thành chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức  ​ ảnh 1 Bà Phạm Thị Hoàn (thứ hai từ trái sang) và ông Trần Trung Hiếu (thứ hai từ phải sang) được bầu vào chức danh Ủy viên UBND quận 9

Đối với nội dung công tác nhân sự của HĐND và UBND quận 9, Thường trực HĐND quận 9 đã trình HĐND quận xem xét quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phạm Thị Hoàn (đã được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tư pháp quận). Thường trực UBND quận 9 cũng đã trình HĐND quận xem xét miễn nhiệm Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Tư pháp quận 9 (đã được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 9). Các đại biểu đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh trên.

Sau khi miễn nhiệm chức danh trên, Thường trực HĐND quận đã giới thiệu nhân sự bầu chức danh Ủy viên UBND quận 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ sự giới thiệu của Thường trực HĐND quận, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất bầu bà Phạm Thị Hoàn, Trưởng phòng Tư pháp quận 9 và ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận giữ chức danh Ủy viên UBND quận 9 nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Phạm Thị Hoàn, sinh năm 1983, quê Hà Nam Ninh; trình độ: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 1972, quê TPHCM; trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị. 

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục