Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hãy thực sự nêu gương

SGGP
Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã cảnh báo những biểu hiện nguy hiểm, trong đó có việc “lý thuyết suông, nói một đằng làm một nẻo” và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, để tránh cảnh “Người trên ở chẳng chính ngôi/Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”.

Rõ ràng, trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rất cần sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ trọng trách.

Cuộc vận động học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát động từ năm 2006, đến nay tròn 15 năm. Nếu tính từ khi thực hiện Chỉ thị 05 đến nay, vừa đúng 5 năm.

Không thể phủ nhận trong 5 năm, nói rộng hơn là 15 năm qua, kể từ khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính thức được phát động đã tạo nên phong trào sôi nổi, rộng khắp và mang hiệu ứng xã hội tích cực. Không khó để nhận thấy việc học tập và làm theo Bác đã được thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành, từ việc lớn đến những công việc cụ thể hàng ngày. Xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị yêu cầu để việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Rõ ràng, để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực đòi hỏi một quá trình với sự nỗ lực chung. Nội dung yêu cầu học và làm theo Bác ở mỗi cấp ngành, cơ quan, đơn vị sẽ căn cứ vào đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, chứ không rập khuôn, máy móc. Song, điểm mấu chốt để kết quả học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực chính là sự gương mẫu, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ chủ chốt.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức mẫu mực. Ở Người, nói và làm đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ từ đạo đức và nêu gương, từ công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở người dân “Chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước....”. Cho nên, học và làm theo Bác không phải chỉ hô hào chung chung, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thì việc tiếp tục học và làm theo Bác, trước hết hãy phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát.

VŨ TRUNG KIÊN

Tin cùng chuyên mục