Hợp tác kinh tế và đầu tư

Hải quan triển khai cơ chế một cửa hàng không

SGGP
Tổng cục Hải quan vừa cho biết sẽ triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tại tất cả các cảng hàng không quốc tế trên cả nước ngay trong tháng 11 này. 
Với cơ chế một cửa đường hàng không sẽ cho phép người làm thủ tục gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến chuyến bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cụ thể là lịch khai thác bay, danh sách tổ bay, hành khách, hành lý, hàng hóa để thực hiện thủ tục điện tử đối với chuyến bay nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng sẽ ra quyết định thông quan điện tử qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Trước đây, thay vì hồ sơ này phải được 5 cơ quan quản lý Nhà nước (gồm hải quan cửa khẩu, cảng vụ hàng không, công an cửa khẩu, cơ quan kiểm dịch động vật - thực vật, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới) xử lý, thì nay chỉ cần gởi thông tin tới Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ được 5 cơ quan tiếp nhận và xử lý cùng lúc trên mạng. Người làm thủ tục chỉ cần gửi thông tin điện tử một lần đến trang https://www.vnsw.gov.vn.


HÀN NI

Tin cùng chuyên mục