Hợp tác kinh tế và đầu tư

Hà Nội thu hồi nợ thuế hơn 12.000 tỷ đồng

SGGP
Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2018 đơn vị đã thu hồi được 12.100 tỷ đồng nợ thuế, góp phần quan trọng cho Cục Thuế Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu của năm. 

Công tác thu hồi nợ thuế, quản lý nợ đang là điểm sáng nổi bật trong công tác quản lý thuế của Cục Thuế Hà Nội.

Hiện tổng số nợ đọng thuế tính đến cuối năm 2018 giảm 700 tỷ đồng (giảm 3,6%) so với năm trước, trong đó nợ dưới 90 ngày (nợ có khả năng thu) giảm hơn 2.200 tỷ đồng (giảm gần 16%); số nợ trên 90 ngày cũng liên tục giảm qua các năm.

KIM HUYỀN

Tin cùng chuyên mục