Cải cách hành chính

Hà Nội bắt đầu thí điểm mô hình chính quyền đô thị

SGGP
Từ hôm nay, 1-7, TP Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền khu vực nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị... Công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người.

Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”.

KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục