Tự giới thiệu

GREENFEED sáp nhập thương hiệu Leboucher

SGGP
Công ty thành viên của Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam và đối tác là Công ty Alain Glon Holding Asia PTE. LTD, vừa hoàn tất việc ký kết hợp đồng và bàn giao sáp nhập toàn bộ hoạt động kinh doanh và thương hiệu của Công ty TNHH LeBoucher cho GREENFEED Việt Nam.

GREENFEED sáp nhập thương hiệu Leboucher

Khi đó, LeBoucher trở thành thương hiệu thứ 5 trong danh mục của GREENFEED Việt Nam, gồm thịt heo mát và các sản phẩm chế biến G Kitchen, thịt heo tươi MAMACHOICE, sản phẩm chế biến tiện lợi Wyn và cơm tấm G•LALA…

S.T.

Tin cùng chuyên mục