Đầu tư

Gói thầu mua sắm dưới 50 triệu đồng, không bắt buộc phải ký hợp đồng

SGGP
Quyết định 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu và quy trình lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu, nội dung mua sắm, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22-5-2019.

Gói thầu mua sắm dưới 50 triệu đồng, không bắt buộc phải ký hợp đồng

Theo đó, gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Tuy nhiên vẫn phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, quyết định trên cũng yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị khi mua sắm phải bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục