Chính trị

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

SGGPO
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 20-7, tại Quân khu 3, TP Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương ở (Khóa 11) chủ trì Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ảnh: QUỐC HÙNG
Cùng dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 
Tham dự hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong Quân đội và Công an.
Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các lãnh đạo Quân khu 3 tại hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hội thảo khoa học là dịp để nghiên cứu, trao đổi, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận với nhiều nội dung phong phú, với hàm lượng khoa học cao.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy đổi mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ các giải pháp bảo vệ Tổ quốc. 

Đánh giá cao các đại biểu dự họp đã nêu nhiều ý kiến sâu sắc, khoa học đóng góp xây dựng Đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, nhưng về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, nòng cốt là quân đội nhân dân, công an nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI và nhiều nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ này.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG
Đồng tình với nhiều tham luận tại hội thảo, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành tựu cơ bản bao trùm đó là giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho phát triển đất nước. Chúng ta cũng đã làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này phản ánh toàn diện sức mạnh của đất nước cả về thế và lực, nói lên khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Để đạt kết quả này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thống nhất với các đại biểu về những bài học kinh nghiệm quý là chúng ta biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam, nhân dân tin Đảng, là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Khẳng định Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI vẫn còn có giá trị trong tổ chức thực hiện, Chủ tịch nước cho rằng, các tham luận thống nhất, phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, về kinh tế, văn hóa, tinh thần, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước; xây dựng lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sau hội thảo, Tổ Biên tập tổng hợp chọn lọc đưa vào dự thảo Đề án những dự thảo những vấn đề cốt lõi, đúng đắn đã được nêu ra. Các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền đưa tin rộng rãi, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lượng vũ trang nhân dân và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, TP Hải Phòng. Ảnh: QUỐC HÙNG
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn các lãnh đạo dự Hội thảo thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ TP Hải Phòng.
Tiếp đó, Chủ tịch nước và đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác trong khuôn viên Quân khu 3.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục